Nieuwe opgaven voor Ipse de Bruggen

Sinds vorig jaar mogen we voor zorgorganisatie Ipse de Bruggen aan twee hele mooie opgaven werken. En daar zijn we heel trots op!

Beide opgaven zijn te koppelen aan een onderzoek dat Ipse de Bruggen uitvoert naar de impact van de fysieke leefomgeving op gebruikers, en dus ook hun cliënten. Waar we bij een van de twee opgaven werken aan de kamer van één client, werken we in de andere opgave aan de vernieuwing van de woonkamer van een woongroep. 

Beide opgaven sluiten naadloos aan bij onze visie op de impact van de fysieke omgeving op (eind)gebruikers. Een van de twee opgaven zal straks getoetst en verder onderzocht gaan worden.