Receptie in de centrale hal
Receptie in de centrale hal

Centrale hal Comenius College

Identiteit in een schoolgebouw
Als vervolg op de luifel en aanpak van het plein van het Comenius College in Hilversum, ontwierp Studio id+ ook voor de centrale hal diverse, ruimtelijke ingrepen om het gebouw te complementeren. Met een grote zorgvuldigheid, om de bestaande architectuur te respecteren en aan te vullen met nieuwe elementen, en niet geheel te vernieuwen. Conceptueel en qua vormentaal ontworpen in lijn met de luifel. De plek waar de rigide architectuur en de dynamiek van het onderwijs en de leerlingen elkaar ontmoeten.
Zicht op de centrale hal met de receptie
Zicht op de centrale hal met de receptie
"Ik heb nog nooit meegemaakt dat iedereen, maar dan ook echt iedereen niets dan enthousiast en positief is over de ontwerpingrepen. De leerlingen voelen zich verbonden met de school en maken het zich eigen. Het werkt zelfs ander (positief) gedrag in de hand."
Dennis Roobeek - bestuurde CVO 't Gooi (overkoepelende Stichting Comenius College)

Centrale hal Comenius College

Identiteit in een schoolgebouw
Het Comenius College vroeg Studio id+ om zich als ontwerper langdurig te verbinden aan de school en vorm te geven aan diverse ontwerpvraagstukken. Met name om ervoor te zorgen dat het gebouw weer aan gaat sluiten bij de hedendaagse onderwijsvisie en de belevingswereld van de leerlingen. Zodat zij zich weer kunnen identificeren met het gebouw.

Na het ontwerp van de luifel en de bankjes op het plein, gaf Studio id+ vorm aan de centrale hal van de school. Aan de eerste aanblik na binnenkomst. De grote, open ruimte heeft met name een transitiekarakter, voor alle stromen die er, vooral met leswisselingen, te vinden zijn. Maar er was ook behoefte aan meer identiteit, karakter en verblijfsplekken.

Een doorn in het oog was ook de receptie, die verstopt was en eigenlijk niet goed gevonden werd. Met enkele slimme ingrepen werd het gebouw gerespecteerd, maar gecomplimenteerd met een aantal nieuwe elementen zoals de balie en de zitnis bij de toiletten. Ook de trappenhuizen kregen een eigen identiteit.

Hoewel we nog volop bezig zijn met diverse onderdelen, zoals een lounge en expositiewand, zijn de gerealiseerde onderdelen al op de foto gezet. Omdat het te zonde is om ze niet nu al te delen.
programma
Onderwijs
opdrachtgever
CVO 't Gooi
schaal
500 m2
locatie
Hilversum
periode
2019 - heden (lopende)
samenwerking
Davelaar bouw, SPIE, Brandwacht & Meijer
fotografie
Katja Effting
De centrale hal met de nieuwe receptie
De centrale hal met de nieuwe receptie
Heldere keuzes
Met enkele ingrepen is de totale uitstraling en sfeer van de centrale hal positief veranderd. De ingrepen zijn ontworpen na een grondig onderzoek en vooral met kennis van de doelgroep. Zo kunnen ze wayfinding sturen, en daarmee het gebruik van de hal stimuleren.
Visie achter het ontwerp
Detail balie
Detail balie
Liefde voor detail
Onze aandacht voor het ontwerp gaat niet alleen over concept en grote gebaren, maar ook over de aandacht en liefde voor details. Met oog voor het kleine. Dat is terug te zien in de vormgeving en detaillering van de balie. Daar is op de hoeken een knipoog gemaakt naar de wisselende formaten van de latten van de luifel. Met oog voor de dikte van het blad, dat hierdoor lijkt te zweven.
Zitmeubel in de Centrale Hal
Zitmeubel in de Centrale Hal
Nieuwe plekken
Een centrale hal is vooral een transitiezone, waar met name aan het begin en einde van de dag en tijdens leswisselingen en pauzes grote stromen leerlingen te vinden zijn. De rest van de tijd is er veel leegte. Vanuit veiligheid en doorstroom is deze leegte van belang, maar vanuit gebruik en ook verblijf zijn verblijfsplekken ook gewenst. Deze zijn te vormen aan de randen, of in combinatie met functies zoals de balie.

In dit geval vonden we een ongebruikte nis als kans voor twee zitjes. Die direct door de leerlingen geadopteerd zijn als nieuwe favoriete plek.
De ongebruikte nis is omgevormd tot twee zitjes, die direct door de leerlingen geadopteerd zijn als nieuwe, favoriete (hang)plek.
Studio id+
Nieuwe plekken als zitjes
Nieuwe plekken als zitjes
Ook de trappenhuizen kregen een facelift. Ieder kregen ze een eigen kleurenpalet en daarmee identiteit. Maar bovenal werden ze weer zichtbaar en herkenbaar.
Doorzicht trappenhuizen
Doorzicht trappenhuizen
Herkenbare trappenhuizen
Als onderdeel van de nieuwe identiteit van de hal werden de trappenhuizen als herkenningspunt ingezet. Een nieuw kleurpalet en een nieuwe grafische vormgeving vormden daar de basis voor. Ook het grafisch ontwerp is door Studio id+ gemaakt. Zorgvuldige samenstelling van twee kleurpaletten en diverse proefprints van de folies gaven dit resultaat.