werkwijze

Gestoeld op kennis en onderzoek
Wij ontwerpen voor en met mensen. In een gericht proces werken wij intensief samen met onze opdrachtgevers, specialisten, stakeholders en de eindgebruikers om tot een breed gedragen en voor ieder optimaal eindresultaat te komen. Altijd met onderzoek en kennis als fundament.
Een breed draagvlak
Studio id+ werkt niet alleen via ontwerpfases, maar zorgt er in het hele proces doorlopend voor dat alle stakeholders en gebruikers aangehaakt blijven. Niet alleen om draagvlak te creƫren, maar ook omdat veel projecten niet alleen over ruimte maken gaan. Maar ook over veranderingen in onder meer werkwijze, aanpak en processen.

Een ruimtelijke interventie kan dan ook pas slagen, als er ook op andere vlakken binnen de organisatie draagvlak en begrip is voor hetgeen we gaan doen. En ook niet al onze projecten leveren een gerealiseerde ruimtelijke ingreep op. Soms blijft het bij een Programma van Beleving, concept of vastlegging van gebruikerssessies.
"Onze opdrachtgevers waarderen ons niet alleen om onze kennis in diverse werkvelden, maar ook ook om onze unieke onderzoekskennis."
Een unieke werkwijze
Studio id+ heeft een unieke werkwijze ontwikkeld, waarin we vanaf het begin
de vraag achter de vraag zoeken en meenemen in de ontwikkeling van het concept. We hebben dan ook meermaals meegewerkt aan de ontwikkeling van het Programma van Eisen, en hebben als aanvulling hierop een Programma van Beleving ontwikkeld. In deze fases onderzoeken we vooral de ruimtelijke kansen en maken de mogelijkheden inzichtelijk. Op basis van dit stevige fundament ontwikkelen we het ontwerp dan verder, door de reguliere fases heen.